AYM Kararına TÜKD Basın Duyurusu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINA KARŞI BASIN BİLDİRİSİ Resmi nikah yapılmadan dini nikah kıyan din görevlilerinin cezalandırılmasını öngören Ceza Kanunu maddesini Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa mahkemesinin bu kararı mevcut anayasamıza uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırıdır ve hukuksal güvenliği de zedelediği için doğal olarak iptal kararının  toplumumuzu […]

İKKB Basın Duyurusu – AYM Kararı Nedeni ile

ANAYASA MAHKEMESİ,

ANAYASA MAHKEMESİ’NE KARŞI MI?

Anayasa Mahkemesi’nin son kararı, aile kurumunun temeline dinamit koymuştur.
Zira, Anayasa Mahkemesi 1999 yılında Medeni Kanun’un dini nikahın ancak resmi nikahtan sonra yapılabileceği, aksi durumun suç kabul edileceği yönünde düzenlemesi lehinde OYBİRLİĞİ ile karar almış iken, bu kez aynı konuda aynı mahkeme OYÇOKLUĞU ile tam tersi yönde bir karar almıştır.