5 Şubat 1937 – Laiklik İlkesi Kabulu Basın Duyurusu

4 Şubat 2016

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi

Laiklik ve Kadın Hakları İçin Yapılan Basın Açıklaması

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada yapılan değişiklikle devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu bir devlet olduğu kabul edilerek devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve Kurucusu olduğu Cumhuriyeti laiklik ilkesi ile güvenceye almıştır.

Herkes Üzerine Düşeni Yaparsa.! Kadın Cinayetleri Önlenebilir

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı “Kadın Cinayetleri Önlenebilir” Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması Kadın cinayetlerini önlemek için anlama gerekliliğinden ve mevcut veri-bilgi eksikliğinden hareketle 2009-2013 yılları arası kadın cinayetlerinin veri ve dava analizi; medya analizi ve 7 ilde; Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan saha çalışmasını kapsayan Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması yapılmıştır: Kadın Cinayetlerinin “Bahanesi”: Ayrılma, Reddedilme! Kadın cinayetlerinin temelinde kadın-erkek eşitliğinin reddi ve cinsiyetçilik var. Kadın cinayetleri birçok kurum ve kesimin açık veya örtük onayıyla işlenen ideolojik, örgütlü, sistematik ve politik cinayetler. Kadınlar, üzerlerinde mutlak tasarrufları olduğunu varsayan en yakınlarındaki erkekler tarafından, bu baskıya karşı koyduğu, erkek egemenliğine itaat etmediği için öldürülüyor!

GWI Announcement

GWI Announcement

Key Dates

Friday, 15 April 2016
Abstract Submission Closes

Monday, 16 May 2016
Notification of Abstract Acceptance/Decline Commences
Tuesday, 31 May 2016
Early Bird Registration Closes

32nd GWI Triennial General Assembly

Resolutions approved at Triennial General Assemblies add an important dimension to the purpose, programme and mission of GWI. They form GWI policy and give direction to National Federations and Associations (NFAs) and the GWI leadership. They also provide focal points for NFA lobbying efforts with their respective governments and give guidance to our representatives at the United Nations to speak on our behalf. Internal resolutions address the governance and functioning of the Federation.

Tükd 66.Yıl Kuruluş Yemeği

Değerli Üyelerimiz,

Bu yıl derneğimizin 66.kuruluş yılını kutluyoruz ve bir ilke imza atılarak bu sene kuruluş balomuzun Adana Şubemiz tarafından yapılması Genel Merkez tarafından uygun bulundu.
Adana Şubemiz 66.yıl kuruluş balosu için Şube Başkanı Sn.Banu Gökgönül, şube yönetimi ve üyeleri ile organizasyonun tüm detaylarını çok başarılı bir şekilde planladılar ve hayata geçirdiler.

GWI (Uluslararası Üniversite Mezunu Kadınlar) Eğitim Bildirileri

Üyesi olduğumuz uluslar arası federasyonumuz Graduate Women International (GWI ) tarafından hazırlanan, kız çocukları ve kadınların eğitimle güçlendirilmesini savunan Eğitim Bildirileri, 14 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli’nde yapılan şubeler arası toplantımızda üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Eğitim Bildirilerinde kız çocukları ve kadınların orta öğretim, yüksek öğretim, geleneksel olmayan yollarla eğitim, yaşam boyu eğitim konularında aşılması gereken engeller ve çözüm önerileri yer almaktadır.

Kocaeli Şubeler Toplantısı – Kadının Eğitim ile Güçlenmesi

Tükd “Eğitim ile Güçlenme” konulu panelimiz Başkanımızın GWI nin eğitim bildirilerini kısa bir özeti ile başladı.
Panele katılan 2.baskanimiz Prof Dr Gönül Balkır, Prof Dr Belkıs Kümbetoğlu, Prof Dr İnci User’e ve panelin mentörü Prof.Dr.Gaye Erbatura’a çok teşekkür ederiz. Panelde ağırlıklı olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri, ortak çözümler , öneriler üzerine yoğunlaşmaları gerektiği, ayrışmak yerine birleşmenin önemi üzerine vurgu yapıldı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi (KEK) ile Arşiv Protokolü

TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulunun Ekim ayında aldığı yönetim kurulu kararı ile 66 yıllık derneğimizin arşivinin oluşturulması amacı ile genel merkez ve şubelerin ellerindeki her türlü belgenin (Fotograf, dokuman, poster, kalem, çanta, defter vs);

2010 yılına kadar olanların hepsinin
2010 yılından sonra olanların ise Dernekler Masası tarafından dernekte kalması gerekenler hariç diğerlerinin
Genel Merkezde tutanaklar oluşturularak toplanmasına ve ambalajlanarak Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına (KEK olarak adlandırılacaktır) protokol imzalanarak teslim edilmesine ve bu işlemin devamlılığına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda 04.12.2015 tarihinde 25 koli Kadın Eserleri Kütüphanesine Genel Başkanımız Prof.Dr. Gaye Erbatur ve Prof.Dr. Fatmagül Berktay’ın imzaladığı protokol kapsamında teslim edilmiştir.