Laiklik ve Kadın Hakları Basın Duyurusu

4 Şubat 2016 tarihinde yayınladığımız “Laiklik ve Kadın Hakları” Basın Duyurumuzu Genel Başkanımız Prof. Dr. Gaye Erbatur’un isteği üzerine tekrar yayınlıyoruz.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi – Hülya Yüksel

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi
Laiklik ve Kadın Hakları İçin Yapılan Basın Açıklaması

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada yapılan değişiklikle devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu bir devlet olduğu kabul edilerek devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve Kurucusu olduğu Cumhuriyeti laiklik ilkesi ile güvenceye almıştır.
Cumhuriyetin kuruluşunda Türk Devriminin en büyük özelliklerinden biri düşünce ve uygulamanın birlikte yürütülmüş olmasıdır. Laiklik ilkesi bu şekilde Anayasa’da ve yaşamda yerleştirilmiştir. Laik toplum düzeni, bütün din ve inançta insanların eşit koşullarda aynı kurallara uymak durumunda bulundukları, hiç kimseye dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanımayan toplum düzenidir.

2014-16 Dönemi İzmir Şubeler Arası Faaliyet Raporu

2014-16 Çalışma dönemi içinde ilk şubeler toplantısının İzmir şubemiz tarafından 14-16 Kasım 2014 tarihlerinde İzmirde yapılması kararlaştırıldı. Detayları aşağıdaki metinde belirtildiği gibi bir çok faaliyet bir arada gerçekleştirildi ve bu faaliyet raporu toplantı için Genel Merkez tarafından hazırlandı.
İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Güzin Gökmen ve Şube Yönetimine bu organizasyon için teşekkür ederiz.
Tükd Genel Başkanı Prof.Dr.Gaye Erbatur ve GMYK Adına
Genel Sekreter
Hülya Yüksel

TÜKD Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince 24 Nisan 2016 tarihinde saat 10: 00’da Taksim Point Hotel’de yapılacak, birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 01 Mayıs 2016 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

TÜKD Genel Başkanı

Prof.Dr. N.Gaye Erbatur

TÜKD Basın Duyurusu – Ankara Terör Mart 2016

GÖZYAŞI DÖKMEYE ALIŞMAYACAĞIZ, ALIŞAMAYACAĞIZ.

Sözcük olarak “bilinmeyen ve öngörülemeyen bir tehlike karşısında duyulan aşırı korku,kaygı, dehşet” şeklinde tanımlanan ve Latince “terror” kelimesinden türemiş bulunan “TERÖR” günümüzde “siyasal erki sarsmaya yönelik bir şiddet hareketi ve bu erkin toplum üzerinde uyguladığı şiddet olarak da tanımlanmaktadır.
Son günlerde Ülkemizde art arda yaşanan “terör” olayları, hiçbir suçu ve günahı olmayan, doğrudan hasım olarak görülmeyen masum halk kitlelerine karşı uygulanan şiddet hareketi olması açısından bir ölçüde, yapılan tanımlamaların da dışına çıkan cinayetler ve katliamlardır.

Doğrudan hasım olmayan sivil halka karşı, korku ve kaygı yaratmak için girişilen cinayet ve kıyımlar sadece Ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavurmaktadır. Ancak, vahşi ve acımasız terör eylemlerinin, çok sık aralıklarla meydana geldiği Ülkemizde terör odaklı katliam ve kıyımları kanıksanma sürecine girildiğini ve bu korkunç cinayetleri önlemekle sorumlu olanların, ezberlerindeki “terörü lanet” söylemlerini tekrarlamakla yetindiklerini ibretle görmekteyiz.

Birlikte Elele Vererek Teröre Hayır – Ankara

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu üyesidir. TKDF’nin Basın duyurusu ektedir.

Hülya Yüksel

Genel Sekreter

TERÖRE HAYIR!

Terörü Lanetliyoruz.
Ancak artık sorumluları da sorumluluğa davet ediyoruz. Bizim söylemlerimiz dışında söylem ve eylem geliştiremedikleri için.
Bu ülke bizim lime lime bölünmeye çalışılan terörle korkutulup sindirileceği düşünülen başkentinde bombaların patladığı bu ülke bizim O meydan hepimizin. Kızılay meydanı her Türkiye vatandaşının mutlak yolunun düştüğü meydandır. Dolayısıyla terör hepimizi vurmuştur.

İKKB Basın Duyurusu – Ankara

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi üyesi bulunduğu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinin Basın Duyurusunu Aşağıda Paylaşmaktadır:

Yine Terör saldırısı göz göre göre geldi,
Önleyici kolluk faaliyetleri neden sonuç veremiyor??
“Teröre lanet olsun, dimdik ayaktayız, hesap sorulacak, başarılı olamayacaklar” gibi sözler yeterli değil !!
Zaman Ülkemize ve birbirimize sahip çıkma zamanı.
Zaman ÖNCE ÜLKEM, ÖNCE ÜLKEM deme zamanı…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü – Tükd Şube Faaliyetleri

Türkiye’de ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şubelerimiz tarafından tüm haftaya yayılacak şekilde farklı faaliyetler ile kutlanmaktadır. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bu günün ülkemizde kadınların eğitim seviyelerinin artması, istihdamda kadına hak ettiği yerin verilmesi, siyasette kadınların yer alması, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin son bulması ve ülkemizin acı gerçeği çocuk gelinler konusunda tüm önlemlerin alınması gibi etkin ve yetkin çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda hak ettiği yeri bularak kutlanmasını dileriz.

8 Mart 2016 İKKB Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bülteni

Türkiye’de Kadının Konumuna Baktığımızda

Kutlayacak Durum Mu Var?

Türkiye’de nüfusun yüzde 49,8’i kadın (38 milyon 194 bin 504),

Kadın eğitimde, istihdamda, siyasette ayrımcılığa uğruyor, şiddet ve kadın cinayetleri durmuyor.. Kadının Sorunu Çok, Çözüm İçin Bakanlığı Yok..

EĞİTİMDE:

23 Milyon 244 bin 994 kadın ilköğretimden sonra okula gitmemiş (gönderilmemiş),

7 Milyon 342 bin 881 kadın ilkokulu bile bitirmemiş

2 Milyon 207bin 566 kadın Okuma-Yazma bilmiyor.