Ülkemizin GREVIO Adayına İlişkin Duyuru

İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe girmesi ile Sözleşme’nin izleme mekanizmalarının oluşturulması için süreç başlamıştır. Bu kapsamda ülkemizin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Uzmanlar Grubu (GREVIO) adayının belirlenmesi süreci Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda; TBMM’nin ilgili komisyonlarından (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu), ASPB, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan birer temsilci ile 3 sivil toplum kuruluşunun (STK) dahil olduğu bir seçici kurul marifetiyle yürütülmüştür. Bu kapsamda, 9 Ocak- 4 Şubat 2015 tarihleri arasında web sitemizde yapılan duyuru ile aday başvuruları alınmıştır. Yapılan başvurular, söz konusu seçici kurul tarafından değerlendirilmiş olup ülkemizin GREVIO adayı Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR olarak belirlenmiştir.

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ gibi sadece yaşlanmak için yaşamamışsanız, hayatta yapacak çok şeyiniz, hayalleriniz ve umutlarınız varsa, 100 yaşına bile gelseniz, siz de genç kalabilirsiniz.
Muazzez Hanım, dünyaca saygın Sümeroloji uzmanı olmanın yanı sıra “Atatürk Düşünüyor” adlı kitabı yazan, Atatürk’ün kızı olmaktan gurur duyan çağdaş bir bilim kadını.