Laiklik Nedir ?

Laiklikte Devletin dini olmaz, Devlet bütün dinlere eşit mesafede olmak zorundadır, Laik sistemde Devlet, düzene aykırı olmadıkça bütün dinleri tanır, Laiklikte Devlet, din adına düzeni bozacak davranışları onlemekle yükümlüdür, Laiklik, kişinin dini inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alır, Laiklik, aynı dine mensup olanlar arasında mezhep eşitliği sağlar, Laiklik ilkesi dini dogmalari değil, akıl […]