Ülkemizin GREVIO Adayına İlişkin Duyuru

Ülkemizin GREVIO Adayı Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR.
Kendisini tekrar tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz.
Tükd Genel Başkan Prof.Dr.Gaye Erbatur ve GMYK Adına
Hülya Yüksel
Genel Sekreter

http://www.aile.gov.tr/…/ulkemizin-grevio-adayina-iliskin-d…
Ülkemizin GREVIO Adayına İlişkin Duyuru
İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe girmesi ile Sözleşme’nin izleme mekanizmalarının oluşturulması için süreç başlamıştır. Bu kapsamda ülkemizin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Uzmanlar Grubu (GREVIO) adayının belirlenmesi süreci Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda; TBMM’nin ilgili komisyonlarından (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu), ASPB, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan birer temsilci ile 3 sivil toplum kuruluşunun (STK) dahil olduğu bir seçici kurul marifetiyle yürütülmüştür. Bu kapsamda, 9 Ocak- 4 Şubat 2015 tarihleri arasında web sitemizde yapılan duyuru ile aday başvuruları alınmıştır. Yapılan başvurular, söz konusu seçici kurul tarafından değerlendirilmiş olup ülkemizin GREVIO adayı Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR olarak belirlenmiştir.

Adayımızın kısa özgeçmişi:
Kadınların insan hakları ve kadın-erkek eşitliği konularında pek çok uluslararası ortam ve örgütte bağımsız uzman olarak görev yapan ve Türkiye’yi temsil eden Prof. ACAR, kadın hakları konusundaki temel belgelerin (CEDAW, Pekin Eylem Platformu, CEDAW İhtiyari Protokolü, İstanbul Sözleşmesi) müzakeresi, yazılması ve denetlenmesinde aktif rol almıştır. Kendisi halen CEDAW Komitesi üyesidir. Prof. ACAR’ın kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar, CEDAW ve CEDAW- İstanbul Sözleşmesi bağlantısı üzerine yazılmış eserleri vardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.