TÜKD İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubemizin Olağan Genel Kurulu 12.01.2019  Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19.01.2019 Cumartesi günü saat 11.00 de Şubemizin çalışma ofisi olan, Cumhuriyet  Caddesi, Kolay Apartmanı No 187 Kat 2 Harbiye adresinde yapılacaktır.

Geçtiğimiz dönemin etkinliklerini değerlendirmek ve geleceğimizi birlikte tasarlamak üzere Genel Kurula katılmanızı bekliyoruz.
Sevgi ve Saygılarımızla

TUKD İstanbul Şube Yönetimi adına
Güldal Göymen

Gündem
1. Üyelerin kaydı ve imzalarının alınması

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Divanının oluşturulması
  4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  5. Yoklama
  6. Faaliyet Raporunun okunması
  7. Şube bütçe, tahmini bütçe ve denetim raporlarının okunması
  8. Raporlar hakkında görüşme yapılması ve ibra
  9. Şube Başkanı seçimi
  10. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
  11. Genel Merkez Delegelerinin seçilmesi
  12. Dilek ve öneriler

Kapanış