TÜKD Bakırköy Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

BAKIRKÖY ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bakırköy Şubemizin olağan genel kurul toplantısı 11.01.2019 cuma günü saat 18:00 de Tevfik Sağlam Cad.Dikilitaş Yüksel Apt. No:11/5 adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 19.01.2019 Cumartesi günü aynı yerde saat 12.00 de yapılacaktır.

Geçtiğimiz dönemin etkinliklerini değerlendirmek ve gelecek dönemi birlikte tasarlamak üzere Genel Kurula katılmanızı dileriz.

TÜKD BAKIRKÖY ŞUBE Yönetim Kurulu adına

Başkan

Arzu Gezent

) Yoklama ve açılış,

2- ) Divan heyetinin seçimi ve oluşumu,

3-) Saygı duruşu ve istiklal marşı,

4-) Faaliyet raporu, hesap ve 2014/2016 yılları bilanço-gelir tablosunun okunması, denetim raporlarının okunması,

5-) Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası ve 2014/2016 bilanço-gelir tablosunun ibrası

6-) 2016-2019 dönemi tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, oya sunulması ve fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

7-) Başkan; yönetim asil, yedek, denetim asil ve yedek üyelerin seçimi; ayrıca asil ve yedek delege üye seçimi,

😎 Dilek ve temenniler,