GRADUATE WOMEN INTERNATIONAL (GWI) EĞİTİM BİLDİRİLERİ

Bağlı olduğumuz uluslararası federasyon GWI tarafından hazırlanan eğitim bildirileri Türkçe’ye çevrilerek Kasım 2015’te Kocaeli’nde yapılan  şubeler arası toplantıda katılımcılara sunulmuş ve şube başkanlarımıza  el kitabı olarak dağıtılmıştır.

Eğitim bildirileri   kız çocukları ve kadınların eğitimle güçlendirilmesi için yapılması gerekenler, orta öğretim, yüksek öğretim, yaşam boyu eğitim, yaygın eğitimde karşılaştıkları engeller ve bunları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenlere vurgu yapmaktadır.

GWI EĞİTİM BİLDİRİLERİ EL KİTABI