GWI (Uluslararası Üniversite Mezunu Kadınlar) Eğitim Bildirileri

Üyesi olduğumuz uluslar arası federasyonumuz Graduate Women International (GWI ) tarafından hazırlanan, kız çocukları ve kadınların eğitimle güçlendirilmesini savunan Eğitim Bildirileri, 14 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli’nde yapılan şubeler arası toplantımızda üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Eğitim Bildirilerinde kız çocukları ve kadınların orta öğretim, yüksek öğretim, geleneksel olmayan yollarla eğitim, yaşam boyu eğitim konularında aşılması gereken engeller ve çözüm önerileri yer almaktadır.

Genel Merkez

Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı

Gülbin Tarım

GWI EĞİTİM BİLDİRİ KİTAPÇIK SON