Ödül Yönergesi

TÜKD ÖNDER KADIN ÖDÜL YÖNERGESİ

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Bu Yönergenin amacı; ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışma ve başarıları ile ülkemizin de gelişimine katkı sağlayarak,  alanında önder olmuş Kadınların ödüllendirilmesine ilişkin ana  esasları belirlemektir.

Madde 2- Ödüller

Ödül Verilecek Alanlar (aşağıdaki alanlarda ayrı ayrı ödüller verilecektir).

  1. a) Bilim Başarı Ödülü,
  2. b) Sanat Başarı ödülü,
  3. c) Medya Başarı ödülü,
  4. d) Spor Başarı ödülü,
  5. e) Onur Ödülü ( Bu kategorideki ödül, kadın çalışmaları alanında önderlik yapmış  adaylara yöneliktir)

Madde 3- Adayların Belirlenmesi ve Seçimi

Genel Merkez , her yıl Kasım  ayı başında Şubelerden  Aday önerilerini yazılı olarak ister. Şubeler  Kasım  ayı sonuna kadar hangi dalda kimi aday olarak önerdiklerini  yazı ile Genel Merkeze bildirirler. Adayların seçimi TÜKD Şubeleri ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen  adaylar arasından, GM Yönetim Kurulu tarafından ya da  GM  Yönetim Kurulunca belirlenecek olan “Önder Kadın Ödülü Değerlendirme Kurulu”  tarafından yapılarak , Ocak ayı  içinde Şubelere duyurulur.

Madde 4- Sonuç İlanı

Sonuçlar Genel Merkez Yönetim Kurulunca açıklanır. Ödüle değer görülen Adaylara ödülleri her yıl,  8-Mart haftasında Genel Merkez tarafından yapılacak bir törenle verilir.

Madde 5- Yürürlük ve Yürütme

Bu Yönerge  bir bütün olarak …… tarihli TÜKD Yönetim Kurulu  Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik hükümlerini TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.