Burs Yönergesi

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ EĞİTİM BURSU YÖNERGESİ (2016)

Her şubemizin bir burs komisyonu  vardır.. Genel Merkez burs komisyonu ile şubeler burs komisyonu  arasında hızlı bir iletişim sağlanması için E- mail gurubu kurulur

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ

Burs alacak öğrenciler ilgili komisyon tarafından iki aşamadan sonra  saptanır:

Madde 1-            Başvuru formları incelenir.

Madde 2-            Uygun olanlar mülakata çağrılır.

Madde 3-Gerekli görülen durumlarda başarı bursu verilebilir.

Burs başvuruları ilgili komisyon tarafından incelendikten sonra, sonuçlar en kısa sürede öğrencilere iletilir.

İLETİŞİM

Madde 4 : Öğrenci, burs veren ve dernek arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurulması sağlanır. Öğrencilerle ayni konularda okumuş ve meslek edinmis uyelerle bilgi/dayanisma ağı kurulmaya calışılmalıdır

Madde 5 : Burs alan öğrenciye sadece ekonomik yardım değil, sosyal yaşam bilgileri de kazandırılmaya çalışılmalı, o öğrenciye rol model  olunmalıdır.

Madde 6 : Burs alan öğrenci isterse,  her türlü sorununu,  dernek burs komisyonundaki yönetim kurulu üyesi ile paylaşabilir.

Madde 7 : Dernek yönetimi,  burs verenler ve üyeleri aracılığı ile öğrencilere staj, mezunlara iş bulma konusunda destek  verir.

BURS  VERİLİŞ  ŞEKLİ

Madde 8 : Burslar Ekim-Haziran dahil 9 ay süresince verilir. En az aylık burs  miktarı; genel merkez tarafından her yılın Eylül ayında belirlenir ve şubelere bildirilir.

Madde 9-Burs almaya geç başlayanlar için geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 10 : Burslar ayda bir gün şubenin uygun göreceği bir yerde, şube yönetim kurulu tarafından ödenir.

Madde 11 : Burs ve etkinlik günlerine öğrencilerin katılımı zorunludur.

Madde 12 : Şubeler burs alan öğrenci  sayısını bütçesine ve bağışlara göre saptar.

Madde 13-Erasmus ya da herhangi bir öğrenci değişimiyle yurt dışına giden öğrencinin bursu kesilmez. Gerekli görülen hallerde yol parası verilebilir.

BURS  ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 14: Her ders yılı sonunda üniversiteden alacağı not dökümünü (transcript) en geç Ekim ayında derneğe teslim etmek .Ya da Şubeler öğrencilerinin okuduğu üniversite öğrenci işlerinden öğrencilerin transkriplerini toplu olarak ister.

Madde 15 : Dernek yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak. Dernekten gelen iletilere yanıt vermek.Telefon numaraları değiştiğinde derneğe haber vermek

Madde 16 : Dernek yönetimince geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine katılmak, katkıda ve öneride bulunmak.

Madde 17 : Derneğin düzenlediği ya da sağladığı olanaklardan yararlanmak, sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi , tiyatro, konser, vb.) ve eğitim seminerlerine katılmak.

BURSLARIN  YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 18 : Burs alan öğrenciler yakından izlenmelidir.

Madde 19 : Aşağıdaki koşullarda  verilen burs iptal edilebilir:

a- –   Akademik başarısızlık (yıl kaybı),

b-        Burs ve etkinlik günlerine mazeret bildirmeden  katılmamak,

c-         Kurallara uymama nedeniyle sözlü ve yazılı olarak uyarılan öğrencinin durumunda; verilen süre içinde gelişim sağlanamaması,

d-         Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtilen profile uygun olmadığının anlaşılması.

ŞUBELER

Madde 20-Şubeler , her öğretim döneminde bursiyerlerinin  okudukları üniversite başlığı altında  Ad-Soyad ,okuduğu  fakülte, bölüm bilgilerini içeren  bilgileri merkeze gönderir. FORM 1

Madde 21-Şubeler her yıl sonunda mezunlarının listesini yukarıdaki madde de belirtilen formatta hazırlar merkeze gönderir. FORM 2

Madde 22-Burs komisyonu  çalışmaları ile ilgili olarak ; her ayın belirli bir gününün burs günü olması ve bu günlerde bir konuşmacının,öğrencilerle söyleşi yapması uygun görülmektedir. Bu günlerde yapılan etkinlikler Genel Merkez Web sayfamızda ve Facebook hesabımızda paylaşılır

Madde 23-Genel Merkezin şube ziyaretleri proğramında da bursiyer öğrencilerimizle birlikte olacağımız bir toplantı yada bir etkinliği  hazırlar

Madde 24- Burs bağışlarının elden verilmesi durumunda ;her öğrenci için gider makbuzu kesilmesi ve gider olarak gösterilmesi ,dernekler masasınca istenmektedir.