TKDF Basın Duyurusu – AYM Kararı Nedeni ile

Üyesi olduğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun Basın Duyurusudur.

Öfkeliyiz!

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı 230’uncu maddesinin 5 ve 6’ncı fıkralarını iptal etti. 17 üyesinin tamamı erkek olan Anayasa Mahkemesi bu ülkenin kadınlarını çok direkt etkileyecek bir konuda kadınlar aleyhine tavır aldı.

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile şeriat hukukuna kapı aralamıştır. Karar erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesinin, halihazırda büyük sorun olan çocuk yaştaki evliliklerin daha da artmasının, erkeğin belli bir ücret karşılığında anlaşarak kadınla kıydığı Muta Nikâhının yaygınlaşmasının ve kadınların evlilikle ilgili hak mahrumiyetlerini başta olmak üzere çok çeşitli sosyal sorunların doğmasının önünü açmıştır.

Ev içi şiddet konusunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi ev içi şiddette resmi nikah-imam nikahı ayrımını kaldırmış olsa da biliyoruz ki evli olmayan kadınlar hala korunmuyor. Ayşe Paşalı’dan bu yana sadece kanunlar değişti, kadınlar öldürülmeye devam ediyor.

2010 senesinde 26 yıllık imam nikahlı eşi öldüğünde eşinin maaşını ve sigortasını isteyen Şerife Yiğit’in başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Şerife Yiğit’in resmi nikahlı olmadığı eşinin miras haklarından yararlanamamasını AİHM’e aykırı bulmamıştı. İşte Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar neticesi uygulamada da olacak olan tam da budur.

Kadını ve çocuğu koruyacak önlemleri almadan her geçen gün kadınların aleyhine alınan bu kararlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm mahkemeleri ancak erkeği koruyan mahkemeler olmaktan ibaret hale gelmiştir.

Bu karar Türkiye’nin imzacı olduğu tüm uluslararası sözleşmelere, lailkil ilkesine ve devrim yasalarına aykırı bir karardır.

Bu ülkenin kadınları olarak çok ama çok öfkeliyiz!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Canan Güllü