Tükd GM Bahar Dostluk Gezisi

Tükd Genel Merkez olarak Sapanca Istanbul Deresine düzenlediğimiz geziye İstanbul, Kadıköy ve Ankara Şubemizden şube başkanımız ve üyelerimiz katıldılar.
Geziyi düzenleyen Başkan Vekilimiz Nigar Yaycioglu’na ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Tükd Genel Sekreteri
Hülya Yüksel

Ankara Şube Başkanımız Meral Gürel ve İzmir Şube Üyesi Ablası