İKKB Basın Duyurusu

Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata girmesinin planlanması önemli bir adımdır.

Ancak YETERLI DEĞILDIR.

Ülkemizde kadına yönelik ayrımcılıkların kaldırılması ve şiddetin önlenmesi için öncelikle eğitim yoluyla zihniyet değişikliğinin sağlanmasına ihtiyaç vardır.

Bilindiği gibi, aile içi şiddeti görerek yetişen çocuklar şiddet uygulamaya eğilimli olmaktadırlar.

Şiddetin yaygın olduğu dikkate alındığında, ailede önlenmesi mümkün olamayan bu soruna, eğitimin ilk aşamasından başlayarak zihniyet değişimi sağlayarak son verilebilmesi mümkündür.

Nitekim, hem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinde, hem de 6284 sayılı Kanunda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik dersin ilköğretimden başlatılması kuralına yer verilmiştir.

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye’nin de onayladığı ve kadına karşı şiddetle mücadelede bağlayıcı ve yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşme olan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinin 14. maddesinde de toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna “eğitimin her düzeyinde müfredatta yer verilmesi” önemle vurgulanmıştır.

6284 sayılı Kanunun 16. ve Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesinde de, bu hususta “İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur. Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimi ile KSGM tarafından birlikte hazırlanır” kuralına yer verilmiştir.

Doğru başlangıç için, okulöncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin yerleştirilmesine yönelik bir derse müfredatta yer verilmelidir.
Bunun için, kararlı bir devlet politikasına ihtiyaç var. Bu da ancak, kadın erkek eşitliğine inanan bir zihniyetin yönetimde olduğu takdirde mümkün olabilecektir. Kadını BİREY olarak gören bir yönetim gelmedikçe ve Kadın Bakanlığı yeniden kurulmadıkça, kadın sorunlarına çözüm getirmek ne yazıkki mümkün olamayacak…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü
Tükd 2010-2014 Dönem Genel Başkanı