Şubeler Toplantısı – Bursa 2015

TÜKD Şubeler toplantısı 10-12 Nisan tarihleri arasında Bursa Şubemizin koordinasyonunda Bursa Crown Plazada yapıldı. Şube başkanlarımız, şube yönetimleri ve üyelerinin katıldığı şubeler toplantısının gündemi başlıkları:

Kadının Güçlenmesi ve İstihdam Paneli,

Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi,

Proje Yazım Süreci Eğitimi ve

Kaynak Geliştirme ve Lobicilik Eğitimi.

Şubeler toplantımız; Şube Başkanımız Av.Hüsniye Altın Yeşil’in, Genel Başkanımız Prof.Dr.Gaye Erbatur’un ve 2010-14 Tükd Genel Başkanı Av.Nazan Moroğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Nazan Moroğlu tarafından açılışta yapılan “Laiklik İlkesi” konulu konuşma içeriği sayfamızda yayınlanmıştır.

Kadının Güçlenmesi ve İstihdam Paneli

Genel Başkanımız Prof.Dr. Gaye Erbatur’un moderatörü olduğu panelde Tükd 2.Başkanımız Prof. Dr. Gönül Balkır ve Emine Örnek Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Emine Örnek girişimci kadın olarak yer aldılar.

Sn. Emine Örnek, kadın girişimciler için örnek oluşturucak eğitimcilik hayatını çocukluğundan başlayarak bizlere özetledi. Kendisinin eğitim, öğretim adına verdiği mücadele, duruşu ve bugün hala devam eden eğitimciliği hepimizi derinden etkiledi. Kendisne katılımı için çok teşekkür ederiz ve uzun yıllar bu değerli mesleği devam ettirmesini diliyoruz.

Prof. Dr Gönül Balkır hocamızda farklı örnekler ve bilgilendirmeler ile bize Kadının Güçlenmesi için neler yapılması gerektiğini, İstihdama yönelik verileri paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz.

Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi

2014-16 döneminde Tükd Genel Merkez olarak Kadının Güçlenmesi konusunu proje olarak ele almaya karar verdiğimizde Genel Başkanımız Prof.Dr Gaye Erbatur tarafından “Aktif Kadın Yurttaş” eğitim programı hazırlandı. Program yaklaşık 14 başlıktan oluşuyor ve genel olarak amacı ve hedefi aşağıda belirtildiği gibi Genel Başkanımız tarafından Şube Toplantısında katılımcılar ile paylaşıldı.

Eğitimler TUKD eğitimcileri tarafından yerel yönetimlerdeki kursiyer kadınlara verilecektir.

1-Kadınların ortak sorunlarını görmelerini ve ifade etmelerini sağlamak,

2-Kadınların güçlenmesini fark etmelerini sağlamak,

3-Aralarında bir dayanışma ve ortalık  anlayışı oluşturmak,

4-Birlikte davranmayı sağlamak.

Kadınlar ile planladığımız eğitimlerde  değişimi ve güçlenmeyi hedeflemeliyiz. Kadınların  bilgi ve deneyimlerini ortaya çıkaracak görüşlerini paylaşabilmelerini sağlayan , hayatlarını gözden geçirebildikleri bir eğitim programı yapılabilirse, o zaman onlar için gerçek bir değişim yaşanabilir.

Kadınlar genel olarak formel eğitim düzeyi düşük olan gruptur. Ancak kendi hayatlarından çıkardıkları deneyimleri çok güçlüdür. İşte bir eğitim planlamasında önemli olan kadınların güçlendirilmesidir. Kendi deneyimlerini, hayatlarını düşünmelerini  ve  bunu birbirleriyle paylaşmalarını sağlayarak ne kadar güçlü olduklarını düşünmelerini sağlamalıyız.

Farkındalık yaratmak;

Eğer kadınlar kendi yaşadıklarına bakabilirlerse, yaşadıkları  gerçekleri görürlerse, hayatlarının ne kadar bastırılmış olduğunu, onları kuşatan sınırları, neden böyle davrandıklarını  fark  eder yani kalplerinin sesini dinlemeye başlarlar. Kadınlar kendilerine öğretilen roller yerine, kalplerinin sesini dinlediklerinde  yanlışlarını  görmeye başlarlar. Yani kadınlar kendi bastırılmışlıklarını  kendileri  fark  ederlerse  farkındalık  yaratılmış olur.

Bu Eğitim;

  1. Kadınların öğrenme ihtiyacını karşılamalı,
  2. Kadınların yaşam deneyimlerine yer verilmeli,
  3. Empati
  4. Kendi eğitim deneyimleri yolu ile öğrenmeleri
  5. Kadınların kendilerine güvenmelerini sağlamak,
  6. Özsaygı, benlik saygısı edinme (Saygı görmeme, aşağılama, utanç ve damgalama kadın kimliğine zarar veren içselleştirmelerdir)
  7. Kendine saygı olmadan anlamlı vatandaşlık olmaz. Vatandaşlık açısından anlamlı katılım, siyası katılımdır.
  8. İşbirliğini öne çıkartmak bir model olmak
  9. Farklı öğrenme yolları denenmelidir. Bu eğitim asla bilgi bir bombardımanı olmamalıdır, böyle bir yaklaşım onları ürkütür ,ihtiyacı olan bilgiyi kendileri bulmaları sağlanacak bir eğitim modeli geliştirmeliyiz. Eğitim kadınların taleplerini  ortaya koymalarını ve  takip etmelerini sağlamalıdır.

Eğitimler, en çok 30 kişilik gruplarla çalışmalı, dairesel  düzende oturmalı, katılımcılar ve eğitmen birbirlerini görmelidir.

Önce tanışma yapılmalı, katılımcılarve eğitmende kendini tanıtmalıdır. Daha sonra  konu anlatılmalı ve bu en fazla 20 dak. olmalıdır.  Sorular sorularak konu aydınlatılmalıdır. Daha sonra katılımcıların beyin fırtınası şeklinde fikirlerini söylemeleri sağlanmalıdır. Gerekirse söylenenler tahtaya yazılmal, ellerindeki kaynakları görmeleri ve dayanışmaları sağlanmalıdır. Çözüm yolları üzerinde durularak ortaklaşma, eğitim sonunda öğütlenerek neler yapılabilecekleri tartışılmalı, kısa ve uzun dönemde yapabileceklerini bulmaları istenmelidir.

Proje Yazım Süreci  –  Kaynak Geliştirme, Lobicilik Eğitimi

2 ayrı başlıkta düzenlenen eğitimlere üyelerimizden yoğun bir katılım gerçekleştirildi.

Proje Yazım Süreci Eğitimi:

Proje Yazım Süreci eğitimi interaktif bir şekilde Prof. Dr. Serda Özmutlu ve ekibi tarafından verildi. Sn. Hocamız;

AB, Kalkınma Ajansları olmak üzere gündemde olan projeleri,

Bu projelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini,

Proje başvurularında dikkat edilmesi noktaları,

Proje yazım sürecini vb proje hazırlamaya yönelik tüm detayları biz katılımcılar ile paylaştı.

Kaynak Geliştirme ve Lobicilik Eğitimi:

Dilek Ertükel tarafından verilen eğitimde bizim için önem arz eden ziyaretlerde nasıl konumlanmamız gerektiği, taleplerimiz nası ve neşekilde ifade edeceğimize kadar tüm detayların belirtildiği konular katılımcılar ile paylaşıldı.

Bursa Şubeler toplantımızda Soma’da gerçekleştirdiğimiz projemizin bir çıktısı olarak Beyaz Elmas adı verilen Un Kurabiyeleri satışı gerçekleştirildi. Projemizi hayata geçirilmesi için yoğun uğraş veren Tükd GM 2.Başkanımız Gülen Çetin, fikri ortaya atan Genel Başkanımız Prof. Dr. Gaye Erbatur, Proje kararını alıp, takip eden Tükd Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Şube Başkanımız ve üyeleri, Ege Üniversitesi Rektörü ve akademisyenleri, Soma Kaymakamlığı, Projeye maddi katkıda bulunan şube başkanları, Geçmiş dönem Genel Başkanları, Soma Kadın Derneği olarak verilen çabaların sonuç verdiğini görmek gerçekten onur ve gurur verici idi.

Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Bursa Şube Başkanı başta olmak üzere tüm şube yönetimine, üyelerine Tükd Genel Merkez adına teşekkür ederiz.

Birlikte Güçlenerek

Tükd Genel Merkez

Nisan 2015