TÜKD Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince 24 Nisan 2016 tarihinde saat 10: 00’da Taksim Point Hotel’de yapılacak, birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 01 Mayıs 2016 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

TÜKD Genel Başkanı

Prof.Dr. N.Gaye Erbatur

Gündem

1.Açılış

2.Divan Başkanı ve Kurul Seçimi,

3.Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması,

4.Faaliyet raporunun okunması, ibrası,

5.Kesin hesap, bilanço okunması, ibrası,

6.Tahmini bütçe okunması ve onaylanması

7.Denetim kurul raporunun görüşülmesi ve ibrası,

8.Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi,

9.Yönetim kuruluna iktisadi işletme kurabilmesi veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle iştirak etmesi konusunda yetki verilmesi,

10.Yönetim kuruluna derneğin ihtiyaç duyması halinde taşınmaz satın alması ve satılması için yetki verilmesi,

11.Bankalar ve diğer finans kurumları ile gerekli çalışmalarını yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.Yeni şube ve temsilcilik açılmasına, gereken durulmada şube kapatılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13.Derneğin federasyona kalması ve ayrılmasının kararlaştırması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14.Dernek komisyon, merkez vb kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15.Derneğin şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.Uluslararası toplantılara katılacak TÜKD delegelerinin, GWI ve UWE konsey temsilcilerinin ve GWI ve UWE komisyonlara gösterilecek adayların seçilmesi ve bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesi,

17.GWI,UWE ve TKDF!ye ödenecek aidatlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18.Konusunda yıllık üye aidatları ve şubelerin genel merkeze ödemesi gereken katkı paylarının belirlenmesi konusunda yetki verilmesi,

19.Genel Başkan seçimi,

20.Yönetim Kurulu 10 asil, 10 yedek, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek, seçimi,

21.Graduate Women İnternational’da derneğimizi temsil etmek üzere 5 asil,  5 yedek delege seçimi,

22.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonun ‘da derneğimizi temsil etmek üzere 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

23.Tüzük değişiklerinin onaya sunulması

24.Dilek ve temenniler.