Tükd 66.Yıl Kuruluş Yemeği

Değerli Üyelerimiz,

Bu yıl derneğimizin 66.kuruluş yılını kutluyoruz ve bir ilke imza atılarak bu sene kuruluş balomuzun Adana Şubemiz tarafından yapılması Genel Merkez tarafından uygun bulundu.
Adana Şubemiz 66.yıl kuruluş balosu için Şube Başkanı Sn.Banu Gökgönül, şube yönetimi ve üyeleri ile organizasyonun tüm detaylarını çok başarılı bir şekilde planladılar ve hayata geçirdiler.

GWI (Uluslararası Üniversite Mezunu Kadınlar) Eğitim Bildirileri

Üyesi olduğumuz uluslar arası federasyonumuz Graduate Women International (GWI ) tarafından hazırlanan, kız çocukları ve kadınların eğitimle güçlendirilmesini savunan Eğitim Bildirileri, 14 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli’nde yapılan şubeler arası toplantımızda üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Eğitim Bildirilerinde kız çocukları ve kadınların orta öğretim, yüksek öğretim, geleneksel olmayan yollarla eğitim, yaşam boyu eğitim konularında aşılması gereken engeller ve çözüm önerileri yer almaktadır.

GRADUATE WOMEN INTERNATIONAL (GWI) EĞİTİM BİLDİRİLERİ

Bağlı olduğumuz uluslararası federasyon GWI tarafından hazırlanan eğitim bildirileri Türkçe’ye çevrilerek Kasım 2015’te Kocaeli’nde yapılan  şubeler arası toplantıda katılımcılara sunulmuş ve şube başkanlarımıza  el kitabı olarak dağıtılmıştır. Eğitim bildirileri   kız çocukları ve kadınların eğitimle güçlendirilmesi için yapılması gerekenler, orta öğretim, yüksek öğretim, yaşam boyu eğitim, yaygın eğitimde karşılaştıkları engeller ve bunları ortadan kaldırmak için […]

Kocaeli Şubeler Toplantısı – Kadının Eğitim ile Güçlenmesi

Tükd “Eğitim ile Güçlenme” konulu panelimiz Başkanımızın GWI nin eğitim bildirilerini kısa bir özeti ile başladı.
Panele katılan 2.baskanimiz Prof Dr Gönül Balkır, Prof Dr Belkıs Kümbetoğlu, Prof Dr İnci User’e ve panelin mentörü Prof.Dr.Gaye Erbatura’a çok teşekkür ederiz. Panelde ağırlıklı olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri, ortak çözümler , öneriler üzerine yoğunlaşmaları gerektiği, ayrışmak yerine birleşmenin önemi üzerine vurgu yapıldı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi (KEK) ile Arşiv Protokolü

TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulunun Ekim ayında aldığı yönetim kurulu kararı ile 66 yıllık derneğimizin arşivinin oluşturulması amacı ile genel merkez ve şubelerin ellerindeki her türlü belgenin (Fotograf, dokuman, poster, kalem, çanta, defter vs);

2010 yılına kadar olanların hepsinin
2010 yılından sonra olanların ise Dernekler Masası tarafından dernekte kalması gerekenler hariç diğerlerinin
Genel Merkezde tutanaklar oluşturularak toplanmasına ve ambalajlanarak Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına (KEK olarak adlandırılacaktır) protokol imzalanarak teslim edilmesine ve bu işlemin devamlılığına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda 04.12.2015 tarihinde 25 koli Kadın Eserleri Kütüphanesine Genel Başkanımız Prof.Dr. Gaye Erbatur ve Prof.Dr. Fatmagül Berktay’ın imzaladığı protokol kapsamında teslim edilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları – Ankara Ümitköy Çalışması

Ankara Ümitköy Şubemiz,
Bursiyerleri ile birlikte Ocak 2015 den itibaren bugüne kadar çeşitli nedenler ile öldürülen kadınlarımızın kimlikleri üzerine bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı Genel Başkanımız Prof.Dr.Gaye Erbatur’un onayı ile sayfamızda paylaşıyoruz. 3-4 satır ile ifade edilmeye çalışılan vahşice katedilen bu kadınlarımız her zaman yüreğimizde yaşayacak ve sayfamız aracılığı ile en azından daha fazla görünür olacaklar. Belki toplu olarak görünmeleri adli makamları, yetkilileri daha çok harekete geçirir. Biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak #HerTürlüŞiddeteHayır demeye devam ediyoruz.

Çalışmayı hayata geçiren Ankara Ümitköy Şube Başkanımız Sn.Lale Gürel’e ve bursiyerlerine çok teşekkür ederiz.

Genel Sekreter
Hülya Yüksel