Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ gibi sadece yaşlanmak için yaşamamışsanız, hayatta yapacak çok şeyiniz, hayalleriniz ve umutlarınız varsa, 100 yaşına bile gelseniz, siz de genç kalabilirsiniz.
Muazzez Hanım, dünyaca saygın Sümeroloji uzmanı olmanın yanı sıra “Atatürk Düşünüyor” adlı kitabı yazan, Atatürk’ün kızı olmaktan gurur duyan çağdaş bir bilim kadını.

Erkek Devlet Andropoza Girdi

Genel Başkanımız Prof. Dr. Gaye Erbatur’un da katıldığı toplantıdan özet.

Kadın örgütleri, her geçen gün artan kadın katliamlarının sorumluluğunu, “kadın erkek eşitliğini” reddeden, “kadınların erkeğin mülkü olduğu” görüşünü toplumda yaygınlaştırmaya çalışan siyasi anlayış olduğunu, açıkladı.
Önceki gece TBMM’de Sebahat Tuncel’in AKP’liler tarafından saldırıya uğramasını da kınayan kadınlar “Kadına şiddeti teşvik eden bu zihniyete karşı mücadele etme kararını” tekrarladı

Tükd Basın Duyurusu – Kadın Örgütleri Dışlanıyormu?

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADIN ÖRGÜTLERİNİ ULUSLARARASI SİYASAL SÜREÇLERDEN DIŞLIYOR

Dünyada kadın-erkek eşitliği politikalarını oluşturmak için kurulmuş Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BM-KSK), bu sene, 1995 yılında Pekin’de toplanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 20inci yılı nedeniyle Pekin +20 başlığında büyük bir toplantı gerçekleştirecektir.

Tükd Basın Duyurusu – Türkiye’de Kadının Matemi Bitmiyor

Türkiye bu hafta ardı ardına gelen vahşet dolu kadın cinayetleri ile sarsılıyor. Üniversite öğrencisi kızımız Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesinin acısını yaşarken ve neden bu vahşet derken, çöp bidonunda bulunan kadın cesedi ile iyice altüst olduk. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi yıllardır üzerinde çalıştığımız hedeflerimizden biridir. Kadına yönelik her şiddet vakasında bu […]

Laiklik Nedir ?

Laiklikte Devletin dini olmaz, Devlet bütün dinlere eşit mesafede olmak zorundadır, Laik sistemde Devlet, düzene aykırı olmadıkça bütün dinleri tanır, Laiklikte Devlet, din adına düzeni bozacak davranışları onlemekle yükümlüdür, Laiklik, kişinin dini inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alır, Laiklik, aynı dine mensup olanlar arasında mezhep eşitliği sağlar, Laiklik ilkesi dini dogmalari değil, akıl […]