İKKB Basın Duyurusu – Ankara

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi üyesi bulunduğu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinin Basın Duyurusunu Aşağıda Paylaşmaktadır:

Yine Terör saldırısı göz göre göre geldi,
Önleyici kolluk faaliyetleri neden sonuç veremiyor??
“Teröre lanet olsun, dimdik ayaktayız, hesap sorulacak, başarılı olamayacaklar” gibi sözler yeterli değil !!
Zaman Ülkemize ve birbirimize sahip çıkma zamanı.
Zaman ÖNCE ÜLKEM, ÖNCE ÜLKEM deme zamanı…

8 Mart 2016 İKKB Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bülteni

Türkiye’de Kadının Konumuna Baktığımızda

Kutlayacak Durum Mu Var?

Türkiye’de nüfusun yüzde 49,8’i kadın (38 milyon 194 bin 504),

Kadın eğitimde, istihdamda, siyasette ayrımcılığa uğruyor, şiddet ve kadın cinayetleri durmuyor.. Kadının Sorunu Çok, Çözüm İçin Bakanlığı Yok..

EĞİTİMDE:

23 Milyon 244 bin 994 kadın ilköğretimden sonra okula gitmemiş (gönderilmemiş),

7 Milyon 342 bin 881 kadın ilkokulu bile bitirmemiş

2 Milyon 207bin 566 kadın Okuma-Yazma bilmiyor.

İKKB Basın Duyurusu – AYM Kararı Nedeni ile

ANAYASA MAHKEMESİ,

ANAYASA MAHKEMESİ’NE KARŞI MI?

Anayasa Mahkemesi’nin son kararı, aile kurumunun temeline dinamit koymuştur.
Zira, Anayasa Mahkemesi 1999 yılında Medeni Kanun’un dini nikahın ancak resmi nikahtan sonra yapılabileceği, aksi durumun suç kabul edileceği yönünde düzenlemesi lehinde OYBİRLİĞİ ile karar almış iken, bu kez aynı konuda aynı mahkeme OYÇOKLUĞU ile tam tersi yönde bir karar almıştır.

İKKB Basın Duyurusu

Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata girmesinin planlanması önemli bir adımdır.
Ancak YETERLI DEĞILDIR.
Ülkemizde kadına yönelik ayrımcılıkların kaldırılması ve şiddetin önlenmesi için öncelikle eğitim yoluyla zihniyet değişikliğinin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi, aile içi şiddeti görerek yetişen çocuklar şiddet uygulamaya eğilimli olmaktadırlar.
Şiddetin yaygın olduğu dikkate alındığında, ailede önlenmesi mümkün olamayan bu soruna, eğitimin ilk aşamasından başlayarak zihniyet değişimi sağlayarak son verilebilmesi mümkündür.