Başkanın Daveti

1. GENEL BAŞKAN’IN TOPLANTI DAVETİ
Sevgili Şube Başkan’larımız,
Genel Merkez olarak bir önceki şubeler arası toplantımızı Kasım/ 2016’da Ankara Şubemiz ile birlikte planlayıp, organize ederek Ankara’da gerçekleştirmiştik. Geniş katılımlı ve başarılı bir şekilde geçen bu toplantımızın en güzel kazanımlarından biri TÜKD olarak hep birlikte Anıtkabirde atamızı ziyaret etme onurunu yaşamış olmamızdır. Ankara toplantımızın bir başka önemli kazanımda, çocuk istismarı yasa tasarısına (TCK 103 maddede değişiklik öngören önergeye) 126 kadın kuruluşu ile birlikte imza koyarak yaptığımız itiraz sürecidir. Bu süreçte Genel Merkez ve Şubelerimizle birlikte yogun etkinlikler gerçekleştirdik. Toplumsal bir ayıp nitliğinde olan bu önerge , diğer kadın kuruluşları ile birlikte verilen mücadeleler sonucunda iptal edilmiş ve bu sonuç, Ülkemizde son dönem kadın dayanışmasının etkili bir örneği olarak topluma damga vurmuştur.
Kasım 2016 ‘dan itibaren ise , Ülke gündeminin temel konusu olan Anayasa değişlikliği süreci, tüm laik ve demokratik sivil toplum kuruluşlarının olduğu gibi TÜKD’nin de en öncelikli çalışma gündemini oluşturmuştur. Bu süreçte hem genel merkez hemde şubeler olarak yaptığımız çalışmalarda gerçek anlamda bir maraton koşuldu diyebiliriz. Yaptığımız paneller, saha çalışmaları ve paydaş kadın kuruluşları ile birlikte yaptığımız diğer çalışmalar son ana kadar hız kesmedi. TÜKD laik ve demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak bu süreçte üzerine düşen tarihi sorumluluğu şubeleri ve üyeleri ile birlikte en etkili şekilde yerine getirmiştir. Bu süreçte özverili şekilde çalışan tüm TÜKD ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Diğer yandan TÜKD olarak, projelerle çalışma kültürümüzü geliştirmek, kendi iç işleyişimizi kurumsallaştırmak ve örgüt yapımızı güçlendirmek…gibi hedeflerimiz önceliğini korumaya devam etmektedir. Bu anlamda yeni üyeler kazanmak, var olan bursiyer sayımızı arttırmak, yeni şubeler açmak amacıyla yapacagımız çalışmalar örgüt yapımızı güçlendirecektir. Dernekler Kanunu ve tüzüge uygun şekilde prosedürel çalışmaları yapmak, denetimlerden başarıyla geçmek, düzenli bilgi ve döküman oluşturarak bilgiyi güncel ve erişilebilir kılmak bizlere hız ve verimlilik kazandıracak ve kurumsallaşmaya katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sizlere destek vermek amacıyla , Genel Merkez tarafından güncel tüzügümüz kitapçık olarak bastırılmış olup, bu toplantıda tüm Şube Yönetimlerine dağıtılacaktır.
Aynı şekilde daha çok yeni projeler almak ve projelerle çalışma tecrübesi kazanmak şubelerimizi sosyal ve finansal olarak güçlendirecektir. Tüm bu hedeflerimizi bu toplantıda yapacağımız çalıştaylarla destekleyeceğiz. Bu amaçla Genel Merkez olarak iki yeni komisyon kurduk ( TUKD üye kaynagını güçlendirme ve TUKD mali kaynak geliştirme komisyonları). İlgili komisyon başkanlarımız bu toplantıda sizlerle çalıştay yaparak konuları geliştireceklerdir.
Ayrıca, kadının güçlenmesi ana teması kapsamındaki “ Aktif kadın Yurttaş Eğitimi Projemizi”e hız kesmeden devam etmeyi çok önemsiyoruz. TÜKD Genel Merkez olarak bu dönem Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi kitabını kapsamlı bir şekilde ve kalıcı bir eser niteliğinde yeniden hazırladık ve bu toplantıda bu kitabı sizlere sunuyor olacağız. Yine, kadın eserleri kütüphanesi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak “TÜKD’nin Sözlü ve Yazılı Kadın Tarihi Projesi” için yapacağınız arşiv tasnif ve genel merkeze devir çalışmalarınıda hız vermenizi istiyoruz.

Sizlerle bu toplantıda paylaşmak istediğimiz diğer önemli konulardan biri ; Genel Merkez olarak Sivil Düşün Avrupa Birliği Proğramından bu sene kazandığımız iki yeni projedir .İlki TUKD nin görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırmaya yönlik iletşim desteği projesidir. İkincisi ise İsviçre Üniversiteli Kadınlar Derneğiyle ortak yapacağımız “ yurttaşlık haklarının karşılaştırılması ve iyi örneklerin modellenmesi “dir. Proje İsviçre nin Zürih kentinde Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Diger önemli konu ise 11. Mart. 2017 tarihinde son derece başarılı bir “Önder Kadın Ödül Töreni” gerçekleştirmiş olmamızdır. Ödül töreni basında çok geniş şekilde yer almış ve TÜKD’nin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmakta ciddi katkı sağlamıştır.
Genel merkez olarak yurt içinde üyesi olduğumuz İKKB,TKDF ve DDA ile, yurtdışında üyesi olduğumuz GWI ve UWE ile olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kuruluşlarla birlikte yaptığımız ortak proje ve platform çalışmalarıyla süren dayanışmamız güçlenerek sürmektedir.
5 – 6 – 7 Mayıs / 2017 tarihlerinde Bolu’da yapacağımız Şube Toplantımızıda birlikte çalışma ve dayanışmamızı güçlendireceğimiz ve Ülke konjonktüründeki tüm güçlüklere ragmen, Kadının güçlenmesi adına yeni kazanımlar elde edeceğimiz bir yeni çalışma dönemi diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla
Prof.Dr.Gaye Erbatur
TÜKD Genel başkanı