AYM Kararına TÜKD Basın Duyurusu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINA KARŞI BASIN BİLDİRİSİ Resmi nikah yapılmadan dini nikah kıyan din görevlilerinin cezalandırılmasını öngören Ceza Kanunu maddesini Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa mahkemesinin bu kararı mevcut anayasamıza uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırıdır ve hukuksal güvenliği de zedelediği için doğal olarak iptal kararının  toplumumuzu […]