Samsun

YÖNETİM KURULU

Nazan GÜRBÜZ, Başkan
Pervin YILMAZ, II. Başkan
Günseli CENGİZ, Sayman
Ayşe TOMAR, Sekreter
Sevgi ÇETİN, Üye
Hülya ANAKÖK, Üye
Sönmez BELEN, Üye

 

Derneğimiz yönetim kurulu olarak, görevi devralmasından itibaren gittikçe yoğunlaşan çalışma temposun içerisinde toplumsal gereksinimler doğrultusunda dayanışma ve işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyerek çalışmalarına devam etmiştir.
1- Dönem çalışmaları  içerisinde gündemi yakalamak ve toplumsal surunlarla yakından ilgilenerek topluluk çalışalarına katılımı atak ve etkili çalışmalara katılımı, dernek çalışmalarının tanıtımı sivil toplum örgütleri ve topluma hizmet götüren kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde verimli çalışmalarda yer almayı, öncelikle kadınlarımızın her derdine çare olmayı bilgi ve ekonomik yoksunluklarını gidermeyi hedefleyerek olanaklarımızı bu yöne kullanmayı ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntı ve açmazlarla mücadele Atamızın kadınlar olarak bize verdiği imkanları ne pahasına olursa olsun kurmak azmi ile kadınlarımızı ve halkımızı aydınlatmayı ön plana alan çalışmalara devam edilmiş çok güzel sponu.lar alınmıştır.
2- Derneğimiz dernek çalışmaları ve öğrenci burslarının devamı için yürütülen ve tertip edilen yemek, çay ve benzeri etkinlikleri zorunlu olarak sürdürürken esas itibariyle Samsun Şubesi olarak bizi sanal ve kültürel faaliyetlere verdiğimiz desteklerde çok mutlu etmiştir. Bursiyerlerimizle birlikte Bursa Devlet Tiyatrosunun Kara Örtü- (PuşideiSiyah)izlenmiştir.Atamızın ‘’Sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir’’ sözü ile sanata ve sanatçıya verdiği değer öğrencilerimizce de yürekten hissedilmiş, katılım yüksek olmuştur.
3-BU çalışma dönemimiz de 02.11.2008 tarihinden itibaren çeşitli defalarca gidilen Samsun merkezine bağlı Düzardıç İ.Ö.O ile olan çalışmalarımız bu güne kadar ki dernek çalışmalarımızdan en çok tat veren çalışmamız olmustur.
Bu emeğimiz karşılığı 23 kız öğrencimiz Samsun Hüsnü Özyeği Yatılı Kız Yurdu da olan Cumhuriyet Lisesi’nde öğrenimlerine devam etmektedirler.
4-Samsun Şubesi olarak Derneğimizin yurt genelinde yaptığı çeşitli etkinlik ve toplantılara katılmaktayız. Bu arada derneğimizin Türkiye’de kuruluşunun 60. Yıl kutlamaları çerçevesinde Ankara’da TBMM ve Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen toplantılara katılım sağladık.
5- Samsun’da yaptığımız tüm dernek çalışmaları çeşitli etkinlik ve basın açıklamaları yerel yazılı ve görsel basında yer almıştır. Bu dönem faaliyetler sonrası bağışçı sayımız artmış bursiyer öğrenci sayımız 30 kişi ye ulaşmıştır.
6- Eğitim amaçlı faaliyetlerimizi çeşitli İ.Ö.O da verdiğimiz bilgilendirme toplantılar ile yürütüldü ayrıca değişik projeler için başvurular yapıldı. Şubemizin ayrıntılı faaliyetleri aylık sirkülerle üye ve şubelere duyurulmuştur.


 

TÜKD Samsun şubesi