GWI 10 Haziran Bülteni

Değerli Üyeler,
Bağlı olduğumuz uluslararası federasyon Graduate Women International’ın 10 Haziran tarihli bülteni ekte yer almaktadır.
Bülten’te  Derneğimiz İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda GWI Üyelik Komitesi Başkanı Sayın Nezihe Bilhan’ın Sofya’da katıldığı Kapasite Geliştirme Çalıştayı hakkında bilgi verilmektedir. Nezihe Hanım daha önce, bize yapılan çalışma hakkında bilgi vermiş ve örnek gösterilmemizden gurur duyduğunu ifade etmişti. Biz de kendisine bir kez daha bizi en iyi şekilde temsil ettiği için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Bülten’de dikkat çeken diğer bir konu ise GWI’ın savunuculuk çalışmasıdır. GWI, 15 Haziran’da İsviçre, Cenevre’de başlayan BM İnsan Hakları Komisyonu 29.Oturumu için yazılı bir beyan hazırlamıştır.  Bu beyanda, temel insan hakkı olan eğitimin,  bir çok kız çocuğu ve kadın tarafından bilinmediği ya da erişilemediği vurgulanmıştır. Yoksulluk ve okuma yazma bilmemek, kız çocukları ve kadınların, özellikle ortaöğretimde eşit ve kaliteli eğitim almalarının önündeki en büyük engellerdir. Bunun dışındaki engeller : erken yaşta ve zorla evlilik, çocuk gelinler, okul ortamının ya da okula ulaşımın güvenli olmaması, okul ortamının hijyenik olmaması ya da uzak olması, müfredatın ya da öğretme tekniklerinin  dezavantajlı kız çocuklarının dil ya da başka açılardan ihtiyaçlarına uygun olmamasıdır.  GWI beyanında birçok öneride bulunmuş ve tüm tarafları, politika yapıcıları tüm insanların eğitime erişimini, tamamlamasını sağlamak için makul finansal planlar oluşturmaya çağırmıştır.
Bilgilerinize sunarım,
Sevgi ve saygılarımla,
Gülbin TARIM
TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi / CIR