Laiklik Nedir ?

Laiklikte Devletin dini olmaz, Devlet bütün dinlere eşit mesafede olmak zorundadır,

Laik sistemde Devlet, düzene aykırı olmadıkça bütün dinleri tanır,

Laiklikte Devlet, din adına düzeni bozacak davranışları onlemekle yükümlüdür,

Laiklik, kişinin dini inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alır,

Laiklik, aynı dine mensup olanlar arasında mezhep eşitliği sağlar,

Laiklik ilkesi dini dogmalari değil, akıl ve mantığı esas alır, bundan dolayı pozitif bilimlerin gelişmesinde Laiklik önemli bir yer alır,

Laik sistemde, Devlet, bir dine inanıp inanmama meselesini özel problem sayar,

Laik sistemde, Devlet, dini esaslara dayanan kanunlar yapamayacağı gibi, bütün dinlere eşit mesafede durur ve hiçbir şekilde dinlerin ibadet hüküm ve kurallarına müdahale edemez.

Genel Başkanımız Prof.Dr Gaye Erbatur ‘ un notlarından alıntılar.