TÜKD 2019 Olağan Genel Kurul Duyurusu

 

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince 05 Nisan 2019 tarihinde saat 10: 00’da Taksim Point Hotel ’de yapılacak, birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 13 Nisan 2019 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

TÜKD Genel Başkanı

Prof.Dr. N.Gaye Erbatur

 

 

Gündem

1.Açılış

2.Divan Başkanı ve Kurul Seçimi,

3.Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması,

4.Faaliyet raporunun okunması, ibrası,

5.Kesin hesap, bilanço okunması, ibrası,

6.Denetim kurul raporunun görüşülmesi ve ibrası,

7.Tahmini bütçe okunması ve onaylanması,

8.Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi,

9.Yönetim kuruluna iktisadi işletme kurabilmesi veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle iştirak etmesi konusunda yetki verilmesi,

10.Yönetim kuruluna, dernek için gerekli olan  taşınmaz malların  satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda  yetki verilmesi,

11.Bankalar ve diğer finans kurumları ile gerekli çalışmalarını yapılabilmesi, hesap açılması, işletilmesi ve sair tüm bankacılık işlemleri hususunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.Dernek Komisyonları, merkez vb. Kurulması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere gündelik ve yolluk miktarının tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14.Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15.Derneğin yeni şube ve temsilcilik açılmasına, gereken durumda kapatılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.Uluslararası toplantılara katılacak TÜKD delegelerinin, GWI ve UWE konsey temsilcilerinin ve GWI ve UWE komisyonlara gösterilecek adayların seçilmesi ve bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesi,

17. GWI,UWE ve TKDF’ye ödenecek aidatlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18.Yıllık üye aidatları ve şubelerin genel merkeze ödemesi gereken katkı paylarının belirlenmesi, gerektiğinde yönetim kuruluna yetki verilmesi,

19.Genel Başkan seçimi,

20.Yönetim Kurulu 10 asil, 10 yedek, Denetim Kurulu 3 asil,3 yedek, seçimi, Disiplin Kurulu 3 asil ,3 yedek  üye seçimi,

21.Graduate Women İnternational’da derneğimizi temsil etmek üzere 6 asil,  6 yedek delege seçimi,

22.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonun ‘da derneğimizi temsil etmek üzere 3 asil,3 yedek üye seçimi,

23.Dilek ve temenniler.