2016-19 Dönemi Şube Başkanları Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

21 Şubat 2016 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu koordinasyonu ile 2016-19 çalışma dönemi başlangıcında önceki ve bu dönem şube başkanları ile İstanbul’da biraraya geldik. Tüm gün süren bu toplantının amacı yeni çalışma dönemine başlarken Olağan Genel Kurullarını tamamlayarak yeni yönetimlerini oluşturan şube başkanlarımızın;

Tanışması,
Bilgi ve görüşlerini paylaşması,
İl dernekler müdürlüğünden davet edilen yetkiliden bilgi alınması,
Çalışma yönergesinin görüşülmesi,
Aktif kadın yurttaş eğitiminin anlatılması,
Çocuk gelinler projesi konusunda bilgi aktarımı olarak özetlenebilir.

23.Şube İstanbul Sarıyer Şubemiz

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezinin aldığı karar ve Tükd ailemizin bütünleşerek büyümesi hedefi ile 2014-16 çalışma döneminde kurulan İstanbul-Sarıyer şubemiz 16 Şubat 2016 tarihinde Olağan Genel Kuruluna yaparak yönetimini belirledi. Şube Başkanlığına Prof.Dr. Gonca Çoşkun seçildi. Genel Başkanımız ve Genel Merkez üyelerimizin katıldığı Olağan Genel Kurul, Tükd Genel Merkezinde yapılarak, üyelere rozetleri takıldı.

23.şube olarak ailemize katılan yeni şube yönetimine başarılar dileriz.

Genel Sekreter

Hülya Yüksel

5 Şubat 1937 – Laiklik İlkesi Kabulu Basın Duyurusu

4 Şubat 2016

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi

Laiklik ve Kadın Hakları İçin Yapılan Basın Açıklaması

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada yapılan değişiklikle devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu bir devlet olduğu kabul edilerek devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve Kurucusu olduğu Cumhuriyeti laiklik ilkesi ile güvenceye almıştır.

Herkes Üzerine Düşeni Yaparsa.! Kadın Cinayetleri Önlenebilir

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı “Kadın Cinayetleri Önlenebilir” Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması Kadın cinayetlerini önlemek için anlama gerekliliğinden ve mevcut veri-bilgi eksikliğinden hareketle 2009-2013 yılları arası kadın cinayetlerinin veri ve dava analizi; medya analizi ve 7 ilde; Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan saha çalışmasını kapsayan Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması yapılmıştır: Kadın Cinayetlerinin “Bahanesi”: Ayrılma, Reddedilme! Kadın cinayetlerinin temelinde kadın-erkek eşitliğinin reddi ve cinsiyetçilik var. Kadın cinayetleri birçok kurum ve kesimin açık veya örtük onayıyla işlenen ideolojik, örgütlü, sistematik ve politik cinayetler. Kadınlar, üzerlerinde mutlak tasarrufları olduğunu varsayan en yakınlarındaki erkekler tarafından, bu baskıya karşı koyduğu, erkek egemenliğine itaat etmediği için öldürülüyor!

GWI Announcement

GWI Announcement

Key Dates

Friday, 15 April 2016
Abstract Submission Closes

Monday, 16 May 2016
Notification of Abstract Acceptance/Decline Commences
Tuesday, 31 May 2016
Early Bird Registration Closes

32nd GWI Triennial General Assembly

Resolutions approved at Triennial General Assemblies add an important dimension to the purpose, programme and mission of GWI. They form GWI policy and give direction to National Federations and Associations (NFAs) and the GWI leadership. They also provide focal points for NFA lobbying efforts with their respective governments and give guidance to our representatives at the United Nations to speak on our behalf. Internal resolutions address the governance and functioning of the Federation.

Tükd 66.Yıl Kuruluş Yemeği

Değerli Üyelerimiz,

Bu yıl derneğimizin 66.kuruluş yılını kutluyoruz ve bir ilke imza atılarak bu sene kuruluş balomuzun Adana Şubemiz tarafından yapılması Genel Merkez tarafından uygun bulundu.
Adana Şubemiz 66.yıl kuruluş balosu için Şube Başkanı Sn.Banu Gökgönül, şube yönetimi ve üyeleri ile organizasyonun tüm detaylarını çok başarılı bir şekilde planladılar ve hayata geçirdiler.