Bolu Toplantı Duyuru

Sevgili TÜKD ailesi 2017 yılı ilk dönem Şubeler arası toplantımız Genel Merkezin planlama ve koordinasyonuyla ve Bolu Şube Başkanımız Prof.Dr. Sn. Fatma Sırmatel ve ekibinin organizasyonu ile, Boluda 5-6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacaktır.  Bolu toplantımızın program akışını ve 2017 yılı Genel Merkez faaliyet raporunu web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Saygı ve sevgilerimizle TÜKD Genel […]

Başkanın Daveti

1. GENEL BAŞKAN’IN TOPLANTI DAVETİ Sevgili Şube Başkan’larımız, Genel Merkez olarak bir önceki şubeler arası toplantımızı Kasım/ 2016’da Ankara Şubemiz ile birlikte planlayıp, organize ederek Ankara’da gerçekleştirmiştik. Geniş katılımlı ve başarılı bir şekilde geçen bu toplantımızın en güzel kazanımlarından biri TÜKD olarak hep birlikte Anıtkabirde atamızı ziyaret etme onurunu yaşamış olmamızdır. Ankara toplantımızın bir başka […]

2016-19 Dönemi Şube Başkanları Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

21 Şubat 2016 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu koordinasyonu ile 2016-19 çalışma dönemi başlangıcında önceki ve bu dönem şube başkanları ile İstanbul’da biraraya geldik. Tüm gün süren bu toplantının amacı yeni çalışma dönemine başlarken Olağan Genel Kurullarını tamamlayarak yeni yönetimlerini oluşturan şube başkanlarımızın;

Tanışması,
Bilgi ve görüşlerini paylaşması,
İl dernekler müdürlüğünden davet edilen yetkiliden bilgi alınması,
Çalışma yönergesinin görüşülmesi,
Aktif kadın yurttaş eğitiminin anlatılması,
Çocuk gelinler projesi konusunda bilgi aktarımı olarak özetlenebilir.

23.Şube İstanbul Sarıyer Şubemiz

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezinin aldığı karar ve Tükd ailemizin bütünleşerek büyümesi hedefi ile 2014-16 çalışma döneminde kurulan İstanbul-Sarıyer şubemiz 16 Şubat 2016 tarihinde Olağan Genel Kuruluna yaparak yönetimini belirledi. Şube Başkanlığına Prof.Dr. Gonca Çoşkun seçildi. Genel Başkanımız ve Genel Merkez üyelerimizin katıldığı Olağan Genel Kurul, Tükd Genel Merkezinde yapılarak, üyelere rozetleri takıldı.

23.şube olarak ailemize katılan yeni şube yönetimine başarılar dileriz.

Genel Sekreter

Hülya Yüksel

5 Şubat 1937 – Laiklik İlkesi Kabulu Basın Duyurusu

4 Şubat 2016

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi

Laiklik ve Kadın Hakları İçin Yapılan Basın Açıklaması

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada yapılan değişiklikle devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu bir devlet olduğu kabul edilerek devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve Kurucusu olduğu Cumhuriyeti laiklik ilkesi ile güvenceye almıştır.